Frístundir og þjálfun fyrir börn

Æfingastöð Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra  

Æfingastöðin býður upp á fjölmörg námskeið og hópþjálfun fyrir börn og ungmenni með frávik í hreyfifærni til að þau fái tækifæri til að vera hluti af hóp og virkja þátttökugleði þeirra. Hóparnir eru aldursskiptir og taka á ólíkri færniskerðingu, t.d. að  auka hreyfifærni, félagsfærni og sjálfstraust, rjúfja félagslega einangrun og vinna gegn kvíða. Upplýsingar um alla hópa Æfingastöðvarinnar eru í krækjunni hér að ofan.

Til að geta sótt um námskeið eða hópþjáfun í æfingastöðinni þarf læknir að skrifa upp á beiðni. Eftirfarandi námskeið/hópar eru að jafnaði í boði:

Hvolpar og kisur: Hópþjálfun fyrir börn á leikskólaaldri (3-6 ára) þar sem lögð er áhersla á að efla gróf- og fínhreyfifærni til að auðvelda börnunum þátttöku í leik og starfi.

Ormaskopp: Hópþjálfun fyrir börn á leikskólaaldri (4-6 ára) sem þurfa hvatningu, aukið sjálfstraust og betri líkamlega færni til að taka þátt í hreyfileikjum með jafnöldrum.

Skólahópur: Námskeið fyrir börn á síðasta ári í leikskóla (5-6 ára) sem þurfa að efla fínhreyfi- og/eða félagsfærni. Lögð er áhersla á farsæla þátttöku í skólatengdum athöfnum.

Kópar: Hópþjálfun í sundlaug fyrir börn á leikskólaaldri sem hafa þörf fyrir að bæta sjálfsöryggi og færni í vatni.

Svamlarar: Þjálfun í hóp í sundlaug. Ætluð börnum frá 0-6 ára sem eru með þroskaskerðingu og/eða hreyfihömlun.

Íþróttahópur: Hópþjálfun fyrir börn í fyrstu bekkjum grunnskóla (6-8 ára) sem þurfa hvatningu, aukið sjálfstraust og betri líkamlega færni til að taka þátt í leik og tómstundum með jafnöldrum.

Hreyfihvöt: Hópþjálfun fyrir börn (8-11 ára) sem þurfa að efla líkamlega færni og áhuga á hreyfingu.

Líkamsrækt: Hópþjálfun fyrir börn og unglinga 11-14 ára sem þurfa á styrktar-, úthalds- og liðleikaþjálfun að halda.

Skotgröfin: Hópþjálfun fyrir stráka á aldrinum 11-14 ára sem vilja æfa styrk og úthald.

Líkamsrækt fyrir nema í framhaldsskóla: Hópþjálfun fyrir framhaldsskólanema á starfsbraut sem þurfa á styrktar-, úthalds og liðleikaþjálfun að halda.

Félagar: Námskeið fyrir börn á grunnskólaaldri (7-12 ára) sem hafa áhuga á að læra læra nýjar leiðir til að eignast og viðhalda vinum.

Fjörugir félagar: Námskeið fyrir börn á grunnskólaaldri (7 - 8 ára) þar sem veitt er hvatning og þjálfun í félagsfærni til að auðvelda þátttöku í hópi jafnaldra.

PEERS® námskeið - Félagsfærniþjálfun fyrir unglinga: PEERS er 16 vikna gagnreynt félagsfærninámskeið fyrir unglinga sem vilja og hafa áhuga á að læra nýjar leiðir til að eignast og viðhalda vinum.

Útivist og fjör: Tveggja vikna sumarnámskeið fyrir börn á aldrinum 8-11 ára sem þurfa hvatningu og þjálfun til að öðlast færni í samskiptum og leik við jafnaldra sína.

Fótboltahópur: Hópþjálfun fyrir börn (4-12 ára) sem þurfa hvatningu, aukið sjálfstraust og betri líkamlega færni til að taka þátt í hreyfileikjum með jafnöldrum, með áherslu á fótboltafærni.

Heilsugæsla höfðuborgarsvæðisins

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins hefur sett um vefsíðu um kvíða barna og mungmenna. Fjallað er um tegundir hamlandi kvíða, einkenni, ástæður, greiningu og meðferð við kvíða. Einnig eru þar bjargráð fyrir foreldra og vísað á úrræði. Á síðunni eru þrjú myndbönd til fræðslu og með núvitundarþjálfun.

Vinasmiðjan er námskeið á Þroska og hegðunarstöð fyrir börn sem greinst hafa á einhverfurófi. Markmiðið er að efla félagslega færni barnanna og er áhersla lögð á jákvæð samskipti við aðra.
Nánar um námskeiðið: 

Klókir litir krakkar er forvarnarnámskeið á vegum Þroska og hegðunarstöðvar fyrir foreldra 3 - 6 ára barna sem eru í áhættuhópi fyrir að þróa með sér kvíðaraskanir. Foreldrar læra um eðli  kvíða og aðferðir til  að takast  á við  kvíðahegðun barna og  auka  sjálfstraust þeirra.

Skátarnir

Starf með skátunum stuðlar að betri félagsfærni barna. Bandalag íslenskra skáta leggur sem mest af mörkum við uppeldi ungs fólks til þess að skapa betri heim þar sem fólk öðlast lífsfyllingu sem sjálfstæðir, virkir og ábyrgir einstaklingar í samfélaginu.

Stelpur Rokka

Samtökin Stelpur rokka er opin  tónslistarsmiðja,  „STELPUR ROKKA! STARFA EKKI Í HAGNAÐARSKYNI OG ÖLL FRAMLÖG VEL ÞEGIN. Athugið að öll (stelpur/konur, trans, kynsegin og instersex) eru velkomin á öllum aldri óháð efnahag!”

Skema í Háskólanum í Reykjavík

„Námsframboð Skema í HR er fjölbreytt og miða öll námskeiðin, bæði styttri og lengri, að því að efla börn og unglinga í námi og starfi og gefa þeim forskot til framtíðar. Hjá Skema tileinka krakkar sér aðferðafræði sem nýtist þeim í öðru námi og jafnframt við að leysa þau margvíslegu verkefni sem upp geta komið í lífi og starfi.”

Kvan

Tómstundaskólinn Kvan býður upp á fjölbreytt og skemmtileg námskeið fyrir börn og ungmenni til að byggja upp sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust svo að þau verði sátt við sjálfan sig og aðra. Námskeið eru haldin fyrir alla aldurshópa barna, t.d. Vináttuþjálfun fyrir 7-9 ára og Náðu stjórn á skjánotkun (áhersla á samfélagsmiðla) að auki bjóðast fyrirlestrar fyrir ungt fólk.

SÓL, sálfræði og læknisþjónusta 

Markmið Sólar, sálfræði og læknisþjónustu er að auka þjónustu við börn, unglinga og ungmenni með geðrænan vanda og fjölskyldur þeirra.

 

Sálstofan 

Á Sálstofunni er boðið upp á ýmis námskeið í samvinnu við sveitafélög og stofnanir s.s. um hegðun, skapstjórn og kvíða og aðferðir sem virka vel í vinnu með börnum og unglingum. Námskeiðin heita t.d. Stilltu skapið, Flugeldahræðsla, Stilltu skap þitt og Láttu í þér heyra. 

Ekki gefast upp

Líkamsræktarnámskeiðið Ekki gefast upp er fyrir 14 til 18 ára ungmenni sem finna sig ekki í hefðbundu íþróttastarfi eða glíma við andlega vanlíðan s.s. þunglyndi, félagsfælni og kvíða. „Okkar markmið er að skapa gleði með hreyfingunni í umhverfi þar sem við reynum að lágmarka alla utanaðkomandi þætti sem geta verið kvíðavaldandi eða skapað neikvæða upplifun af hreyfingunni. Við aðlögum æfinguna af hverjum og einum en mikið er lagt upp úr persónulegri nálgun.”

Peers félagsfærninámskeið  

PEERS félagsfærninámskeið er fyrir börn, unglinga og ungt fólk með félagslega erfiðleika, einhverfu, ADHD, kvíða og þunglyndi, ásamt foreldrum þeirra eða félagsþjálfum. 

Frístundastarf  

Frístundastarf á HöfuðborgarsvæðinuÍTR í samstarfi við félög og nágrannasveitafélög, hefur aðgengilegar á einum stað, upplýsingar um íþrótta- og tómstundastarf á höfuðborgarsvæðinu. Á þessum vef er með einföldum hætti hægt að leita að afþreygingu í þínu hverfi eftir aldri, tímabilum og áhugasviði.

Félagsmiðstoðin Hofið er félagsmiðstöð við Þorragötu 3 í Vesturbænum fyrir börn og unglinga í 5. – 10. bekk með fötlun sem búa vestan Elliðaáa í Reykjavík.

Félagsmiðstöðin Hellirinn þjónustar þau börn sem hafa búsetu eða stunda nám við grunnskóla í Breiðholti, Árbæ og Norðlingaholti. Félagsmiðstöðin er staðsett í Kleifarseli 18 og er opinn alla daga frá 13:40-17.00

Félagsmiðstöðin Askja, Suðurhlíð 9 er félagasmiðstöð fyrir nemendur á mið-og unglingastigi í Klettaskóla. Starfsemi Öskju fer fram eftir að skóladegi líkur til 17:00. 

Félagsmiðstöðin Höllin í Egilishöll í Grafarvogi hefur að markmiði að veita fötluðum börnum og unglingum í 5. – 10. bekk og foreldrum þeirra heildstæða og faglega þjónustu þar sem uppeldisgildi frítímastarfs eru höfð að leiðarljósi. 

 Íþrótta-og félagsstarf

Glímufélagið Ármann

Tennis og badmintonfélag Reykjavíkur (TBR)  er staðsett hjá Glæsibæ að Gnoðarvogi 1. Aðstaða hjá TBR er öllum börnum opin. Nánari upplýsingar má fá í síma 581-2266 

Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík  hefur aðstöðu sína í Hátúni 14. Markmið félagsins er að gera fötluðu fólki kleift að stunda íþróttir og taka þátt í íþróttamótum. Boðið er upp á þjálfun í boccia, bogfimi, borðtennis, frjálsum íþróttum,  lyftingum og sundi. Nánari upplýsingar má fá í síma 561-8226 

Skautafélag Reykjavíkur er í Skautahöllin í Laugardal, þar sem æfingaaðstaða, skrifstofa og félagsheimili er til húsa. Nánari upplýsingar má fá í síma 553-3838 

Tómstundarstarf fyrir fötluð börn á höfuðborgarsvæðinu 

Sundnámskeið fyrir börn:  Sundnámskeið fyrir fötluð börn er haldið í sundlaug Sjálfsbjargar, Hátúni 12. Skráning fer fram í íþróttahúsi ÍFR í síma 561-8226. Nánari upplýsingar og skráning er á á heimasíðu ÍFR,  http://www.ifr.is/ 

Tónstofa Valgerðar, Hátúni 12:  Í Tónstofu Valgerðar er tónlistanám í boði fyrir fötluð börn og ungmenni. Umsóknir má nálgast á staðnum og á rafrænni Reykjavik. Tekið er við umsóknum allt árið.   

Íþróttafélagið Ösp: 

Íþróttafélagið Ösp er opið öllum, sem hafa áhuga á íþróttum, sem æfðar eru hjá félaginu : Sund, borðtennis, hokký keila, frjálsar íþróttir, boccia, fótbolti, handbolti, lyftingar og fimleikar í samstarfi við Gerplu. Upplýsingar um þjálfara, æfingartíma o.fl. er að finna á heimasíðu félagsins á www.ospin.is  

Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar:   Í Tónskóla Sigursveins Engjateigi 1, 105 Reykjavík, er tónlistarkennsla við allra hæfi.  Nánari upplýsingar er hægt að nálgast í síma 568 5828. 

Unglingasmiðja:  Unglingasmiðjurnar eru ætlaðar ungmennum á aldrinum 13-18 ára sem eiga í persónulegum og félagslegum erfiðleikum. Markmiðið með starfinu er efla félagslega færni, rjúfa félagslega einangrun og auka sjálfstraust, kjark og þor þeirra sem í smiðjunum dvelja.   Starfsemi með ungmennunum fer fram seinnipart dagsins, tvisvar í viku.  Áhersla er á samstarf og hópavinnu. Vikulegir hópfundir eru í þeim tilgangi að auðvelda ungmennunum að tjá sig af einlægni, auka hæfni þeirra til að setja sig í spor annarra og læra að treysta hvert öðru.   

Sumarbúðir eingöngu ætlaðar fötluðum börnum: 

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra (SFL) rekur sumarbúðir fyrir börn og ungt fólk á aldrinum 8-21 ára í Reykjadal.  Upplýsingar um sumarbúðirnar eru veittar í síma 535-0900 og á veffanginu http://www.slf.is. Dvölin hefst í lok maí og stendur fram í miðjan ágúst ár hvert. Í Reykjadal er börnunum raðað í hópa með tilliti til aldurs og fötlunar. Um er að ræða vikudvöl. Umsóknarfrestur vegna sumardvalar rennur út 1. febrúar og umsóknir eru á heimasíðu og skrifstofu félagsins. SLF rekur einnig helgardvalir á veturna fyrir fötluð börn. 

Vatnaskógur: Gauraflokkur fyrir stráka á aldrinum 10-12 ára með ADHD. 

Boðið er upp á dvöl í eina viku í Vatnaskógi. Nánari upplýsingar eru fáanlegar á http://www.kfum.is/gauraflokkur.   

 Fleiri sumarbúðir/sumardvalir eru reknar af einkaaðilum. 

Sumarbúðir sem ætlaðar öllum börnum: 

Sumarbúðir KFUM/K, upplýsingar á www.kfum.is  

Í sumarbúðum KFUM/K dvelja um 98 börn í einu og vinna 8-9 foringjar á staðnum. Ef fatlað barn ætlar að koma í sumarbúðirnar þá er æskilegt að fylgdarmaður komi með viðkomandi ef barnið þarf mikla umönnun eða mikið eftirlit. 

Vatnaskógur: fyrir drengi 

Vindáshlíð: fyrir stúlkur 

Hólavatn: fyrir börn 8-15 ára 

Sumarbúðir Skátanna, Upplýsingar á www.skatar.is 

Stuðningur / ráðgjöf við fatlað barn, systkini og fjölskyldu: 

Reykjavík

Einstaklingsstuðningur:  Þjónustumiðstöðvar borgarinnar veita fötluðum börnum frá 6 ára aldri einstaklingsstuðning. Markmið er að rjúfa félagslega einangrun og stuðla að þátttöku í félagsstarfi. Sótt er um á þjónustumiðstöðvum borgarinnar og má einnig nálgast umsóknareyðublað á rafrænni Reykjavík.   

Stuðningsfjölskyldur: Markmið með stuðningsfjölskyldum er að draga úr álagi á heimili, veita börnunum tilbreytingu og gefa þeim kost á auknum félagslegum tengslum.  

Skammtímavistun: Upplýsingar um skammtímavistanir eru gefnar á Þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar. 

Rjóður:  Rjóður er hvíldar- og endurhæfingarheimili fyrir fötluð og ófötluð langveik börn, á vegum Landspítala Háskólasjúkrahúss. Upplýsingar í síma: 543-9260. 

Systkinasmiðjan: Markmið Systkinasmiðjunnar er að að veita systkinum barna með sérþarfir tækifæri til að hitta önnur systkini í skipulögðu og skemmtilegu umhverfi. Börnunum er veitt innsýn í það hvernig megi takast á við þær margbreytilegu aðstæður sem fylgja því að eiga systkini með sérþarfir. Börnin fá tækifæri til að fræðast um fötlun og/eða veikindi systkina sinna og að hitta önnur börn sem búa yfir svipaðri reynslu. Upplýsingar um Systkinasmiðjuna eru á vefslóðinni http://verumsaman.is/ 

Sjónarhóll: Er ráðgjafamiðstöð fyrir foreldra barna með sérþarfir.  Markmiðið er að fjölskyldur barna með sérþarfir njóti jafnréttis og sambærilegra lífskjara á við aðrar fjölskyldur. Foreldraráðgjafar Sjónarhóls veita ráðgjöf og leiðsögn um möguleika og úrræði í kerfinu. Ráðgjöfin er veitt á forsendum foreldra. Greining þarf ekki að liggja fyrir og tilvísanir eru óþarfar. Þjónusta Sjónarhóls er endurgjaldslaus. Upplýsingar eru veittar í síma: 535-1900 eða á vefslóðinni www.sjonarholl.is   

Greiningar –og ráðgjafarstöð ríkisins:  Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins þjónar fötluðum börnum alls staðar af landinu.  Þar fara fram greiningar á þroska og færni barna með fatlanir og önnur frávik í þroska. Nánari  upplýsingar eru heimasíðu Greiningarstöðvarinnar á vefslóðinni www.greining.is 

Aðrar upplýsingar - blandaðir hlekkir.

Hitt húsið:  Allt félagsstarf í Hinu húsinu er fyrir fatlað fólk á aldrinum 16-25 ára, en fólk með þroskafrávik hefur verið í miklum meirihluta.      símanúmerið þar er 411-5500.  Heimasíðan er hitthusid.is og netfangið er hitthusid@hitthusid.is.  

Heyrna-og talmeinastöð. Veitir ýmsa þjónustu, s.s. heyrnamælingar, talþjálfun, o.fl. Upplýsingar í síma: 581-3855 eða á  www.hti.is