Styrkir

Nokkrir styrkir eru í boði hjá sjóðum og fyrirtkjum. Listinn hér að neðan er ekki tæmandi. Að auki er ekki fjallað um styrki almannatrygginga veita, s.s. örorkustyrki og styrki vegna bifreiða.

Ef þú hefur upplýsingar um aðila, stofnanir eða aðra er veita öryrkjum reglulega styrki máttu hringja í okkur í síma 568-2661, skjóta skilaboðum á okkur á Facebook eða í tölvupósti með upplýsingunum.

Öryrkjabandalag Íslands

ÖBÍ leggur fjölmörgum samtökum, verkefnum og einstaklingum lið með fjárframlagi, t.d. við rannsóknir, réttindabaráttu, framfarir á málefnasviðinu, nám og velferð fatlaðs fólks.

Sum  aðildarfélög ÖBÍ  veita styrki til tiltekinna málefna, til dæmis vegna náms, rannsókna og ferðalaga. Oftast eru styrkirnir eingöngu veittir til félagsmanna þessara félgasamtaka.

Rauði krossinn

Rauði krossinn á höfuðborgarsvæðinu hefur þann tilgang að aðstoða fólk sem verður fyrir skyndilegu fjárhagslegu áfalli og fær enga, eða mjög litla aðstoð annars staðar. Áhersla Rauða krossins er á að hjálpa fólki til að ná sér aftur á strik eftir ófyrirséð fjárhagslegt áfall, svo sem í tengslum við sjúkdóma og slys, auk fjölda annarra verkefna. Nánari upplýsingar eru á vefsíðu Rauða Krossins.

Ferðastyrkir

Hjálparliðasjóður Sjálfsbjargar          

Hjálparliðasjóður Sjálfsbjargar, landssambands fatlaðra, veitir hreyfihömluðu fólki styrk vegna hjálparliða á ferðalögum.

Hjálparliðasjóður Sjálfsbjargar úthlutar styrkjum einu sinnum ári ef fjármagn leyfir. Umsóknir skulu berast fyrir 1. apríl ár hvert. Stjórn sjóðsins ákvarðar upphæð styrks hverju sinni en við síðustu úthlutanir hafa þeir sem fengu styrk fengið sömu fjárhæð.  Heildarupphæðin sem úthlutað er hverju sinni ræðst af ávöxtun sjóðsins. Þeir sem geta sótt um styrk verða að hafa verið félagar í aðildarfélagi Sjálfsbjargar árið áður en þeir sækja um styrk. Tvö ár verða að líða áður en unnt er að sækja aftur um styrk. Sjálfsbjargarfélagar sem ekki hafa fengið úthlutað styrk áður hafa forgang. Leggja þarf fram ferðareikninga (skannaða) eftir að ferð hefur verið farin, fyrr er samþykktur styrkur ekki greiddur út. 

Á vef Hjálparliðasjóðsins eru allar upplýsingar um hann ásamt rafrænu umsóknareyðublaði. Samskiptin fram rafrænt og gögn þurfa helst að berast með  netpósti. Ef ekki er unnt að senda gögnin rafrænt má senda þær á skrifstofu Sjálfsbjargar, Hátún 12, 105 Reykjavík.

Hjálparsjóður Sjálfsbjargar á Akureyri

Félagsmenn Sjálfsbjargar á Akureyri og nágrenni geta sótt um styrk til Hjálparsjóðs Sjálfsbjargar vegna ferðalaga innanlands eða erlendis vegna aukakostnaðar. Umsóknum skal skilað inn á þar til gerðum eyðublöðum neðst á síðu Hjálparsjóðsins og fer úthlutun fram á Alþjóðadegi fatlaðra, 3. desember. Ekki er sjálfgefið að úthlutað sé árlega.

Minningarsjóðir

Minningarsjóður Jóhanns Péturs Sveinssonar

Sjóðurinn veitir annars vegar styrki til hreyfihamlaðra einstaklinga til náms og hins vegar til verkefna sem tengjast úrbótum á aðgengi fatlaðs fólks. Umsóknin er ekki á sérstöku eyðublaði heldur en í  umsókninni þarf að koma fram hver sækir um styrkinn (nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer, netfang) og hverslags styrk sótt er um. Þeir sem sækja um námsstyrk þurfa að sýna fram á að þeir séu skráðir í nám. Þeir sem eru að sækja um styrk vegna úrbóta í aðgengismálum þurfa að gefa skýringu á tilgangi verkefnisins, hvernig það er framkvæmt, á hvaða hátt það nýtist í framtíðinni og skila inn kostnaðaráætlun. Ávallt er best að hafa greinargóðar lýsingar á aðstæðum.

Styrkur er ekki veittur árlega úr sjóðnum. Allar fyrirspurnir um sjóðinn, t.d. hvort verið er að veita styrki úr honum og fyrirkomulag umsóknar skulu sendast á netfang Sjálfsbjargar.

Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur

Mæðrarstyrksnefnd Reykjavíkur stofnaði Menntunarsjóð Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur 19. april 2012 og er honum ætlað að styrkja tekjulágar konur og/eða mæður til menntunar.

Náms- og rannsóknarstyrkir

Hjálparsjóður Sjálfsbjargar á Akureyri

Félagsmenn Sjálfsbjargar á Akureyri og nágrenni geta sótt um styrk til Hjálparsjóðs vegna háskólanáms. Umsóknum skal skila inn á umsóknareyðublaði sem er neðst á vefsíðu Hjálparsjóðsins. Úthlutun fram á Alþjóðadegi fatlaðra, 3. desember. Ekki er gefið að veitt sé úr sjóðnum árlega.

Bumbuloní 

Bumbuloní er góðgerðarfélag sem selur vörur til styrktar langveikum börnum. Frá árinu 2015 hefur 91 styrk verið úthlutað til 81 fjölskyldu þar sem í sumum þeirra eru fleiri en eitt langveikt barn. Styrktarfjárhæð Bumbuloní í þessi ár eru röskar 21 milljón samtals. 

Menntun í lýðháskólum

Hægt er að fá styrki til menntunar í lýðháskólum á Norðurlöndunum.  Vefsíðan Norræna skólasíðan hefur heilmiklar upplýsingar um styrki til náms í lýðháskólum á Norðurlöndum.  

Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) heldur úti fræðslu- og verkefnasjóði þar sem veittir eru styrkir til náms í lýðháskólum og tiltekinna verkefna.

Minningarsjóður Jóhanns Péturs Sveinssonar

Minningarsjóður Jóhanns Péturs Sveinssonar hefur veitt styrki til náms og til úrbóta á aðgengi fatlaðs fólks. Umsækjendur þurfa að vera hreyfihamlaðir. Ekki þarf að fylla út sérstakt umsóknareyðublað en í  umsókn þarf að koma fram hver sækir um styrkinn (nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer, netfang) og hverslags styrk sótt er um. Þeir sem sækja um námsstyrk þurfa að sýna fram á að þeir séu skráðir í nám og greinargóðar lýsing á stöðu einstaklingsins þarf að fylgja með. Fyrirspurnir um sjóðsinn, hvort verið er að úthluta úr honum og hvernig umskókn skal háttað, skulu sendast á netfang Sjálfsbjargar.  Í Skipulagsskrá minningarsjóðs Jóhanns Péturs fást nánari upplýsingar um tilgang sjóðsins. Styrkir eru ekki veittir árlega úr sjóðnum.

Námssjóður Sigríðar Jónsdóttur             

Úr Námssjóði Sigríðar Jónsdóttur eru veittir styrkir til öryrkja til að afla sér menntunar. Öryrkjabandalagið veitir nánari upplýsingar um styrkinn

Styrkir sveitarfélaga

Sveitarfélögunum er heimilt, samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks, að veita fötluðu fólki styrk til náms og verfkæra- og tækjakaupa. Velferðarráðuneytið hefur gefið út leiðbeinandi reglur um styrkina.

Þorbjargarsjóður

Styrktar- og minningarsjóður Þorbjargar Björnsdóttur veitir gigtarsjúklingum, einkum ungu fólki með gigt, styrk til náms. Upplýsingar um sjóðinn og aðra styrktarsjóði Giktarfélagsins má finna á vefsíðu félagsins

Ýmsir styrkir og lán til námsmanna

Menntasjóður námsmanna veitir einnig styrki auk námslána. Á vef veitir sóðsins eru greinargóðar upplýsingar um styrkina auk þess sem vísað er á fleiri styrki sem bjóðast námsmönnum. 

Á vefsíðu mennta- og menningamálaráðuneytis er yfirlit yfir styrki og sjóði á þeirra vegum, s.s. styrki til náms í öðrum löndum.

Bankarnir veita oft námsmönnum, sem eru viðskiptavinir, námsstyrki.

Styrkir á vef Háskóla Íslands 

Á vef Háskóla Íslands eru upplýsingar um sjóði sem stúdentar, kennarar og vísindamenn geta leitað í.  Við vísum í eftirfarandi vefsvæði Háskóla Íslands fyrir nánari upplýsingar:

Fulbright námsstyrkir

Fulbright stofnunin eflir samskipti Íslands og Bandaríkjanna á sviði mennta og rannsókna. Margvíslegir styrkir eru í boði fyrir háskólanema og jafnvel menntaskólanema. Sjá nánar á vefsíðu Fulbright.

Google Europe Scholarship for Students with Disabilities in Computer science

Google skólastyrkir fyrir fatlaða nemendur í tölvunarfræði. Google hefur sett sér það markmið að aðstoða frumkvöðla framtíðarinnar og veitir styrki til fatlaðra nemenda í tölvunarfræði. Nánari upplýsingar á vef Google.

Fyrirtækjastyrkir og félagastyrkir 

Fjölmörg fyrirtæki og stofnanir veita styrki. Hér fyrir neðan eru nokkur þeirra. Við upplýsingaröflunn um hverjir veita styrki er best að nota leitarvélas internetsins (t.d. Google) og slá inn leitarorðinu "samfélagsstyrkir" eða "samfélagssjóðir" og koma þá upp fjölmargir aðilar er veita styrki til góðra málefna. Þá þiggjum gjarnan ábendingar um fyrirtæki, stofnanir eða alla þá sem veita styrki sem nýtast fötluðu fólki.

Alco Fjarðarál, styrktarsjóður

Fyrirtækið leggur sitt af mörkum til að stuðla að framgangi góðra mála á Austurlandi. Alcoa Fjarðaál hefur tekið þátt í samvinnuverkefnum með öðrum fyrirtækjum og opinberum aðilum og veitt fjárstyrki til ýmissa verkefna.

Hægt er að sækja um styrk allt að einni milljón króna hjá Alcoa Fjarðaráli. Stuðningur er einingus veittur frjálsum félagasamtökum eða stofnunum á Mið- Austurlandi. Ekki eru veittir styrkir til einstaklinga, stjórnmálaflokka, trúfélaga eða til almennan reksturs félaga. Þeir málaflokkar sem eru styrktir eru:

  • Umhverfismál og náttúruvernd.
  • Öryggis- og heilbrigðismál.
  • Menntun og fræðsla.
  • Menning, tómstundir og félagsstörf.

Umsóknir þurfa að berast annað hvort fyrir 10. Mars eða 10. September. Sjá nánari uppýsingar á Alcoa Fjarðarál

Krónan

Verslunarkeðjan Krónan veitir árlega styrki til margvíslegra samfélagaverkefna

Sorpa 

Sorpa veitir styrki sem byggja á ágóða af nytjamarkaði þeirra, Góða hirðinum. Nánari upplýsingar um styrk frá Sorpu.

Vildarbörn

Icelandair veitir styrki til ferðalaga fyrir langveik börn og fjölskyldur þeirra. Úthlutað er styrkjum tvisvar sinnum á ári, á sumardaginn fyrsta og fyrsta vetrardag. Nánar um Vildarbörn og umsókn um styrk Vildarbarna.

Íslandsbanki

Bankinn veitir styrki til íþrótta- og menningastarfs. Nánar hér https://student.is/student-grants/

Landsbankinn

Árlega veitir Landsbankinn styrki til ýmissa samfélagsverkefna og náms. Nánair upplýsingar eru á vef Landsbankans. styrki - nánar 

Samfélagssjóður Isavia

Samfélagssjóður veitir árlega styrki til ýmissa góðra verkefna. Nánari upplýsingar.

Samfélagssjóður Valitor

Hlutverk sjóðsins er að styðja magvísleg menningar-, mannúðar- og samfélagsmál. Umsóknarfrestur er til 1. apríl ár hvert. Nánari upplýsingar um Samfélagssjóð.

Rio Tinto Alcan á Íslandi

Alcan veitir styrki til samfélagslegra málefna þrisvar á ári. Reglur sjóðsins má finna hér. Nánar um Samfélagssjóð Rio Tinto Alcan á Íslandi.

Sjálfsbjörg á Akureyri og nágrenni

Hjálparsjóður Sjálfbjargar á Akureyri og nágrenni styrkir félagsmenn sína til:

  • háskólanáms
  • aðlögunar á umhverfi og tækjakaupa vegna atvinnu, náms, tómstunda eða til boðskipta
  • ferðalaga innanlands eða erlendis vegna aukakostnaðar
  • annarra þeirra verkefna sem stjórn sjóðsins metur hæf svo sem nýsköpunar- og sprotaverkefna

Styrkir og sjóðir á vegum hins opinbera

Atvinnuvega – og nýsköpunarráðuneytið

  • Framkvædasjóður ferðamannastaða heyrir undir Ferðamálastofu. Stjórn sjóðsins er skipuð af ráðherra.  Markmið og hlutverk sjóðsins að stuðla að uppbyggingu, viðhaldi og verndun ferðamannastaða í opinberri eigu eða umsjón um land allt. Þá skal með fjármagni úr sjóðnum leitast við að tryggja öryggi ferðamanna og vernda náttúru landsins. Hér má upplýsingar fyrir umsóknir.

Stjórnarráðið

Aðrir styrkir

Neyðarsjóður Krafts

Félagsmenn Krafts á aldrinum 18 - 45 ára geta sótt um styrk í Neyðarsjóð Krafts. Skilyrði er að viðkomandi hafi greinst með krabbamein. Veittur er styrkur m.a. fyrir læknis- og lyfjakostnaði. Nánari upplýsingar í síma 866-9600 eða með tölvupósti.

 Styrktarsjóður Umhyggju.

Hlutverk Styrktarsjóðs langveikra barna er að styrkja fjölskyldur sem orðið hafa fyrir fjárhagsörðugleikum vegna veikinda barna þeirra. Umsókn.

Útfararstyrkir

Engir sérstakir styrkir eru til fyrir öryrkja vegna útfarar.

Flest stéttarfélög greiða útfararstyrki og er fólki bent á að hafa samband við stéttarfélag hins látna eða sjúkrasjóð viðkomandi félags  og kanna málið. Athugið að reglurnar eru mismunandi hjá stéttarfélögunum.

Ef ljóst er að dánarbú viðkomandi stendur ekki undir kostnaði geta aðstandendur sótt um útfararstyrk í því sveitarfélagi sem viðkomandi bjó í. Það þarf þá staðfestingu sýslumanns á eignarlausu búi. Best er að hafa samband við viðkomandi félagsþjónustu til að fá nánari upplýsingar um hvernig sótt er um styrk og hvaða gagna þarf að afla. Hér eru upplýsingar af vefsíðu Landsspítalans um ýmis réttindi fólks vegna andláts .

Á vefsíðu Stjórnarráðsins eru reglur sveitarfélaganna um félagsþjónustu sveitarfélaga

Athugið að efni hér fyrir ofan er fengið af vef viðkomandi stofnana/fyrirtækja.


Athugið að efni hér að ofan er fengið af vefum viðkomandi stofnana/fyrirtækja og getur hafa breyst eða tenglar færst.