Tryggingar á vegum einkafyrirtækja

Hér má sjá upplýsingar um flest þau tryggingafélög sem bjóða tryggingar á borð við bifreiða-, heimilis-, sjúkdóma-, slysa- og líftryggingar á almennum markaði.

Allianz Ísland hf

Dalshrauni 3| 220 Hafnarfjörður| 595 3300 |allianz(hjá)allianz.is | Vefsíða Allianz Ísland hf 

Alþjóðlegar bifreiðatryggingar á Íslandi

Borgartúni 35 | 105 Reykjavík | 568 1612 | abi(hjá)abi.is | Vefsíða Alþjóðlegar bifreiðatrygginga á Íslandi

Samkvæmt heimasíðu er hlutverk Alþjóðlegra bifreiðatrygginga á Íslandi m.a. að gera upp tjón, sem ökutæki, er skráð eru erlendis en eru notuð hér á landi um stundarsakir, kunna að valda. Þetta tekur þó einungis til ökutækja, er koma frá ríkjum, sem eiga aðild að hinu fjölþjóðlega samstarfi um notkun grænna korta, sbr. reglugerð um notkun erlendra ökutækja nr. 267/1993 með síðari breytingum.

Sjóvá-Almennar líftryggingar hf

Kringlunni 5 | 103 Reykjavík | 440 2000 | sjova(hjá)sjova.is | Vefsíða Sjóvá Almennra líftrygginga hf

TM

Síðumúla 24 | 108 Reykjavík | 512 2000 | tm(hjá)tm.is | Vefsíða TM

Tryggingamiðlun Íslands ehf

Hlíðarsmára 12 | 201 Kópavogi | 553 6688 |tmi(hjá)tmi.is  | Vefsíða Tryggingamiðlunar Íslands ehf

Tryggingavaktin

Sóltúni 26  | 105 Reykjavík |590 1600 | tryggir(hjá)tryggir.is | Vefsíða Tryggingavaktarinnar

Viðlagatrygging Íslands

Hlíðarsmára 14 | 201 Kópavogi | 575 3300 | vidlagatrygging(hjá)vidlagatrygging.is | https://www.nti.is/

Á heimasíðu Viðlagatryggingar Íslands kemur fram að viðlagatrygging sé lögbundin náttúruhamfaratrygging sem bætir beint tjón á tryggðum eignum af völdum eldgosa, jarðskjálfta, skriðufalla, snjóflóða og vatnsflóða. Viðlagatrygging bætir ekki tjón af völdum annarra náttúruhamfara, t.d. af völdum ofsaveðurs.

VÍS (Lífís líftryggingafélag Íslands hf.) 

Ármúla 3| 108 Reykjavík | 560 5000 | vis(hjá)vis.is | Vefsíða VÍS

Vörður tryggingar hf 

Borgartúni 19 | 105 Reykjavík | 514 1000 | vordur(hjá)vordur.is | Vefsíða Varðar


Athugið að efni hér fyrir ofan er fengið af vef viðkomandi stofnana/fyrirtækja