Sveitarfélög og fólk með fatlanir

Síðan er í vinnslu! Hér er verið að tína inn upplýsingar um þjónustu sveitarfélaganna við fólk með fatlanir og fjölskyldur þess. Upplýsingarnar eru fengnar af vef sveitarfélaganna og birtum við þær með fyrirvara um breytingar þar sem þær byggjast hvorki á lögum né reglugerðum heldur eru ákvörðun hvers sveitarfélags. Fjármálaráðuneytið hefur þó gefið út leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um þjónustu við stuðningsfjölskyldur skv. lögum nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Við tínum smám saman þær upplýsingar sem við höfum inn á vefsíðuna undir flipa hvers landshluta eftir flokkun Sambands íslenskra sveitarflaga..

Samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH):
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum:

Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi:

Vestfirðir:

Norðurland vestra:

Norðurland eystra:

 • Akureyrarkaupstaður (Akureyri, Grímsey, Hrísey) og Fatlað fólk
 • Dalvíkurbyggð (Dalvík, Árskógssandur) og Málefni fólks með fötlun
 • Eyjafjarðarsveit
 • Fjallabyggð (siglufjörður,Ólafsfjörður)
 • Grýtubakkahreppur (Grenivík)
 • Hörgársveit
 • Lauganesbyggð (Þórshöfn, Bakkafjörður)
 • Norðurþing (Húsavík, Kópasker, ÞRaufarhöf)
 • Skútustaðahreppur (Reykjahlíð)
 • Svalbarðshreppur
 • Svalbarðsstrandahreppur
 • Tjörneshreppur
 • Þingseyjarsveit

Austurland:

 • Borgarfjarðarhreppur (Borgarfjörður eystri)
 • Breiðdalsdhreppur (Breiðadalsvík)
 • Djúpavogshreppur (Djúpivogur)
 • Fjarðarbyggð (Brekkuþorp, Mjóifjörður, Neskaupsstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður, Stöðvarfjörður)
 • Fljótdalshérað (Brúarás, Eiðar, Fellabær, EGilsstaðir, Hallormsstaður)
 • Seyðisfjararkaupstður (Seyðisfjörður)
 • Vopnafjarðarhreppur (Vopnafjörður)
Samtök sveitarfélaga á Suðurlandi: