Framhaldsskólar með starfsbraut

Hlutverk framhaldsskóla að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi. (Lög um framhaldsskóla, nr. 92.2008.) Allir sem hafa náð 16 ára aldri og lokið grunnskóla eiga rétt á að fara í framhaldsskóla, líka nemendur með fötlun, „Við innritun hefur framhaldsskólinn sérstökum skyldum að gegna hvað varðar nemendur með fötlun, ... “ segir í Aðalnámskrá framhaldsskóla.  Fjallað er um nemendur með sérþarfir í kafla 14.5 Aðalnámskrárinnar. 

Starfsbrautir eða sérnámsbrautir eru námsbrautir ætlaðar nemendum með sértækar þjónustuþarfir. Fjölmargir framhaldsskólar bjóða upp á starfsbraut: